A Nemzeti Sírkert része lett a felújított kecskeméti hősi temető
2008.12.01.

A Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság 43/2008 számú, a kecskeméti   I. világháborús katona sírokat, mint hősi temetőt, a Nemzeti Sírkert részévé nyilvánította.  Erről szóló határozata a Magyar Közlöny mellékletében, a Hivatalos Értesítő XI. évfolyam 2008/42. számában  megjelent.

Erről  értesítették v. Walthier Julianna Mohauptnét, a Bács-kiskun megyei alcsoport vitézi hadnagyát, akinek feladata, hogy mind a róm. kath. egyházzal, mind a Magyar Nemzetőrség helyi szervezetével, valamint az ez  ügyben illetékes szervekkel a kapcsolatot fenntartsa.

Köszönetünk a Magyar Nemzetőrségnek, amiért példás fegyelemmel és áldozatos munkával ismételten rendbe tette a Mindenszentek ünnepére a hadisírokat, és a tábori lelkész úr sírját, amelyeken a Történelmi Vitézi Rend  nevében v. Molnár Piroska dr. Juharosné székkapitány, v. Walthier Julianna Mohauptné v. hadnagy és v. Mohaupt Judit területi kincstárnok valamint a Nemzetőrök koszorúkat helyeztek el és mécseseket gyújtottak. Példánk nyomán, örvendetes módon a kecskeméti lakosság is, a hősi parcellát virágokkal, gyertyák sokaságával  díszíti fel azóta, hogy a sírokat rendbetettük és a nevek láthatóvá váltak.

 v. Molnár Piroska dr. Juharosné székkapitány

                                

Vissza