Kecskeméti megemlékezés a doni áldozatokról
2008.01.19.

A doni áttörés 65. évfordulóján, az idén is - a hagyományoknak megfelelően - mint minden évben, más- más felekezet hívei előtt emlékeztek meg a Történelmi Vitézi Rend kecskeméti tagjai a Donnál elesett vagy fogságban elhunyt  katonákról.

Ebben az évben a róm. kath. Nagytemplomban került sor erre a megemlékezésre. A „Nagyasszonyunk, hazánk reménye” kezdetű egyházi ének orgonával kísért dallamai mellett vonultak be a vitézek, díszköpenyben és a két zászlóval, amelyet a zsúfolásig megtöltött templom hívei állva fogadtak. A Honvéd Hagyományőrző Egyesülettel közös szervezésben, először Farkas László érseki helynök úr által celebrált szentmisén imádkoztak a hívek az elesett hősökért, majd  a Himnusz eléneklésével a polgári megemlékezés kezdődött. Vitéz Molnár Piroska dr. Juharosné Bács–Kiskun megye vitézi székkapitánya mondott ünnepi beszédet, melyet Varró Klára: Üzenet egy tömegsírból c. versének felolvasásával fejezett be. Ezt követően l.vitéz Kenyeres Dénes ny.á. alezredes, a HOHE tagja ismertette a 13. kecskeméti zászlóalj doni harcokban résztvevő katonáinak  teljesítményeit, és a doni áttörés egyéb, katonai vonatkozásait.A Szózat hangjai után,  a zászlók és a vitézi díszegység ünnepélyes kivonulása következett. Zárt egységben vonultak a közeli, tavaly felavatott doni emlékműhöz, ahol a HOHE, a  Történelmi Vitézi Rend és a Nemzetőrség tábornokai helyeztek el 1-1 koszorút.

A kecskeméti közönség nagy elismeréssel és számtalan gratulációval köszönte meg az évente megismételt színvonalasnak és  meghatónak ítélt megemlékezést. Az eseményről a helyi televízió és a „Kecskeméti Lapok”c. újság is beszámolt. Az emlékmisén több, még élő katona is részt vett, akik legtöbbje már a 80., sőt 90. évén is túl van, és meghatódva, könnyezve emlékeztek vissza a felejthetetlen eseményekre.

 

 

Vissza